შემდეგ სამუშაო სფეორებში შეგიძლიათ მიიღოთ მინაწილეობა:

 

  • თარგმნა
  • იურიდიული კონსულტაცია
  • ემოციური და სოციალური მხარდაჭერა
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
  • ინფრასტრუქტურა (ვებგვერდი, ფინანსები, ....)

 

 

თუ გსურთ ჩვენი გაცნობა, მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე kontakt@abschiebehaftkontaktgruppe.de და ჩვენ გაგიზიარებთ ინფორმაციას მომავალი პლენუმის გამართვის ადგილის და თარიღის შესახებ.