სადეპორტო პატიმრობის საკონტაქტო ჯგუფის შესახებ

" გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუციის პირველი მუხლის პირველ აბზაცში გარანტირებული ადამიანის ღირსება არ შეიძლება მიგრაციის პოლიტიკის მიზნებისათვის პირობითი გახდეს.“ [i]

 

2018 წლის შემოდგომიდან დრეზდენში ადამიანებს ისევ აპატიმრებენ, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ დეპორტისთვის მოამზადონ ან ქვეყნიდან გააძევონ. ჩვენთვის უკვე ცნობილია, ყოფილი დრეზდენის დეპორტაციის დაკავების საკონტაქტო ჯგუფის გამოცდილებიდან, [ii] აგრეთვე ეროვნულ და საერთაშორისო კვლევებიდან გამომდინარე, რომ სადეპორტო დაკავება დაზარალებულთა ღირსებას ლახავს და მათ ფსიქიკურად და ფიზიკურად აავადებს. [Iii]

 

სწორდ ამიტომ, სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფებისაგან და ცალკეული პირებისგან ჩამოვაყალიბეთ დრეზდენის ახალი დეპორტაციის დაკავების საკონტაქტო ჯგუფი, იმისათვის რომ ვუზრუნველყოთ დაკავებული პირების დახმარება, თანადგომა და კონსულტაცია. ჩვენ გვინდა, რომ იძულებითი იზოლაცია შევაჩეროთ, მოვუსმინოთ ადამიანებს და მათი ხმა გავაგონოთ იქ სადაც მათი უფლებები, ინტერესები, საჭიროებები და შეშფოთება არ ისმის.

აღნიშნულს ვახორციელებთ საპატიმრო დაწესებულებაში ხელმძღვანელობასთან, საკონსულტაციო საბჭოსთან და პერსონალთან კონტაქტის, ასევე ადგილობრივ სასამართლოებში მოქმედ ადვოკატებთან თანამშრომლობის შედეგად. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავაუმჯობესოთ პატიმრობის პირობები, მივაღწიოთ ციხიდან გათავისუფლებას და დეპორტაციის თავიდან აცილებას.

 

სახელმწიფო უწყებების პერსპექტივას განვიხილავთ, ვითვალისწინებთ და ვაანალიზებთ მათთან დეტალურ კრიტიკულ დიალოგში. ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ ადამიანის უფლებათა სტანდარტებისა და კონსტიტუციური პრინციპების დაცვას.

 

დაკავებულ ლტოლვილებს ვხვდებით როგორც თანასწორ ადამიანებს, ვპასუხობთ მათ მოთხოვნებს, მხარს ვუჭერთ და ვამხნევებთ მათ.

 

 

ჩვენ უარვყოფთ როგორც დეპორტაციის პრინციპს, ასევე მისგან გამომდინარე სადეპორტო დაკავებას და მივიჩნევთ მათ არაადამიანურად.

 

[I] ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლო (18.07.2012 1BVL 10/10 გადაწყვეტილების დასაბუთება)

[ii] საქსონიის ლტოლვილთა საბჭო (2014): საქსონიაში დეპორტის დაკავება - საქსონიიდან დეპორტაციას დაქვემდებარებული პატიმრები: პატიმრების, ციხის თანამშრომლებისა და დრეზდენის დეპორტის პატიმრობის საკონტაქტო ჯგუფის მოხალისეთა ტექსტები.

[III] გერმანიის და სხვა ევროკავშირის ქვეყნების შესახებ, მაგ. იეზუიტთა ლტოლვილთა სამსახური ევროპაში (2010): მოწყვლადობა დაკავების იზოლაციისას - სამოქალაქო საზოგადოების ანგარიში - ევროკავშირში მოწყვლადი თავშესაფრის მაძიებლების და არარეგულარუი მიგრანტების დაკავების შესახებ  (DEVAS პროექტი), ბრიუსელი: JRS Europe.

იხ. Borstel, Martin (2013). დეპორტაცია აავადებს! : "პატიმრობა დანაშაულის გარეშე - ფაქტები და არგუმენტები დეპორტაციის დაკავების წინააღმდეგ. Ed.: ბრანდენბურგის ლტოლვილთა საბჭოს შლეზვიგ- ჰოლშტაინის ლტოლვილთა საბჭო, ჰუმანისტური კავშირში. ბერლინი, გვ .47-54

 

მაგ. აშშ: Brabeck, Brinton Lykes und Lustig (2013): დაკავებისა და დეპორტაციის ფსიქო-სოციალური ზემოქმედება ამერიკულ მიგრანტ ბავშვებზე და ოჯახებზე - ანგარიში მომზადა ინტერამერიკული ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის, Boston, Massachusetts: Boston College

 

იხ. საქსონიის ლტოლვილთა საბჭო (2017): დეპორტაციის დოსიე. 4: ინფორმაცია დეპორტაციის პატიმრობის შესახებ.

 

[iv] დრეზდენის უცხოელთა საბჭო, კარიტასი დრეზდენი, Gerede e.V., თავშესაფრის საკონტაქტო ჯგუფი, ლტოლვილთა სამართლის კლინიკა დრეზდენში (Refugee Law Clinic Dresden), საქსონიის ლტოლვილთა საბჭო.